Warunki gwarancji

Kupując turbosprężarkę w naszym sklepie otrzymujesz gwarancję jakości na okres 24 miesięcy bez limitu kilometrów. Aby gwarancja była ważna należy wykonać wszystkie zalecenia zawarte w karcie gwarancyjnej oraz montaż przez wykwalifikowaną osobę. Poprawna diagnostyka, montaż zgodny z instrukcją oraz prawidłowa eksploatacja daje pewność długiego życia turbosprężarki. Poniżej przedstawimy ogólne warunki gwarancji, niezbędną diagnostykę przy usprawnianiu pojazdu oraz instrukcję montażu.

Warunki ogólne gwarancji

Gwarancja ważna tylko z dowodem zakupu. Produkt posiada 24 miesięczną gwarancję jakości, licząc od daty sprzedaży.

Klient ma prawo zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Organicznie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez gwaranta albo gwarant nie wymienił produktu na wolny od wad ani tej wady nie usunął.

Ze względu na charakter i specyfikację produktów gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
 • uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia produktu;
 • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub parametrami;
 • towary samodzielnie dobrane, przerabiane, naprawiane lub nieprawidłowo montowane.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Gwarancja jest ważna pod warunkiem wykonania wszystkich zaleceń zawartych w karcie gwarancyjnej, montażu przez osobę wykwalifikowaną i podpisanie jej przez właściciela oraz osoby montującej podzespół do pojazdu. W zakresie ukrytych wad materiałowych w przypadku wykonywanej naprawy, gwarancji podlegają tylko części uwzględnione w kosztach naprawy – dotyczy również napraw dokonanych na zasadzie wymiany.

W przypadku reklamacji niezasadnej, usprawnienie turbosprężarki po demontażu weryfikacyjnym, może być traktowane jako płatna usługa pozagwarancyjna.

UWAGA!
Przed uruchomieniem turbosprężarki usunąć usterkę, która spowodowała konieczność przeprowadzenia naprawy lub wymianę podzespołu. Prace montażowo – diagnostyczne należy wykonać w zakładzie specjalistycznym.

Diagnostyka:

Przyczyna wymiany i związany z nią obowiązkowy zakres czynności podczas montażu turbosprężarki:

1. Zwiększony promieniowy i osiowy luz wirnika (koła ocierają o obudowy / zużyte ułożystkowanie)

 • oczyścić układ ssący oraz wydechowy;
 • wymienić wkład filtra powietrza;
 • wyczyścić skrzynię korbową silnika oraz komorę pod pokrywą zaworów;
 • sprawdzić szczelność osadzenia wtryskiwaczy/dot. zamontowanych pod pokrywą zaworów;
 • oczyścić lub wymienić filtr pompy olejowej;
 • sprawdzić stan pompy olejowej wraz z zaworem przelewowym;
 • oczyścić i sprawdzić stan miski olejowej – w przypadku wgięć wymienić na nową;
 • wymienić wszystkie przewody doprowadzające i odprowadzające olej oraz śruby łączące;
 • wymienić wkład filtra oleju;
 • po około 1000 km oraz przy wymianach oleju sprawdzić stan turbosprężarki;

2. Wycieki oleju z turbosprężarki (bez zwiększenia luzu wirnika)

 • usprawnić układ filtra odpowietrzenia silnika;
 • wymienić wkład filtra powietrza oraz sprawdzić sprawność spustu oleju z turbosprężarki;
 • sprawdzić wielkość przedmuchów układu tłokowego silnika – usunąć ewentualne przyczyny;
 • skontrolować i w razie potrzeby skorygować poziom oleju;

3. Mechaniczne uszkodzenie przez materiał obcy: koła kompresji, koła turbiny (wirnika)

 • znaleźć i usunąć przyczynę;
 • oczyścić i skontrolować układ dolotowy i wydechowy;
 • wymienić wkład filtra powietrza;

4. Głośna praca turbosprężarki (bez zwiększenia luzu wirnika)

 • usunąć nieszczelność układu dolotowego lub wydechowego.

5. Problemy z prawidłową pracą doładowania (problemy ze zmienną geometrią / brak mocy / wpadanie w tryb awaryjny)

 • sprawdzić podzespoły odpowiedzialne za prawidłowe sterowanie actuatora;
 • sprawdzić przepustowość katalizatora / filtra cząstek stałych DPF/FAP;
 • sprawdzić działanie układu wtryskowego.

Po stwierdzeniu wadliwości pracy turbosprężarki – w przypadku wycieków oleju bądź głośnej pracy turbosprężarki, sprawdzić możliwe przyczyny wymienione w punktach 2 i 4 DIAGNOSTYKI. Po stwierdzeniu wadliwości turbosprężarki należy zaprzestać jej eksploatacji i przed wymontowaniem skontaktować się ze sprzedawcą.

Po decyzji gwaranta o wymontowaniu turbosprężarki z pojazdu, rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu turbosprężarki do jego siedziby lub punktu sprzedaży, nie później niż w ciągu 14 dniu.

info@turbochargers-shop.com

Instrukcja montażu turbosprężarki

1. Sprawdzić układ dolotowy powietrza wraz z kolektorem, czy jest czysty i wolny od ciał obcych, a przewody nieuszkodzone. Wymień filtry.

2. Sprawdzić:

 • czy przewody doprowadzające i odprowadzające olej są czyste, bez załamań i pęknięć zewnętrznych oraz wewnętrznych,
 • czy przewody są drożne i wolne wewnątrz od węgla i osadów,
 • czy przewód doprowadzający olej nie znajduje się zbyt blisko źródła ciepła i czy osłona cieplna nie jest uszkodzona termicznie lub mechanicznie.

W razie potrzeby oczyścić lub wymienić przewody na nowe. W przypadku przewodów elastycznych sprawdź czy nie są uszkodzone wewnątrz.

3. Wymienić olej i filtr, przestrzegając zaleceń producenta pojazdu.

4. Sprawdzić system odpowietrzający silnik – musi być czysty i sprawny.

5. Usunąć zniszczone uszczelki, a do montażu użyć nowych (przedmuchy mogą powodować efekt głośnej pracy turbosprężarki). Do montażu uszczelek nie używać silikonu

6. Sprawdzić stan kolektora wydechowego (płaszczyzny przylegania, zanieczyszczenia, pęknięcia) oraz śrub mocujących.

7. Dopasować ustawienie obudów. Upewnić się, że wszystkie uszczelki są we właściwym miejscu i dokręć wszystkie mocowania odpowiednim momentem obrotowym.

8. Używając śrub o odpowiedniej specyfikacji, odpornych na wysoką temperaturę, przymocować turbosprężarkę do kolektora lub bloku silnika. Upewnić się, że montaż odbywa się bez tworzenia naprężeń na turbosprężarce i podłączanych przewodach. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki przestrzegając wartości momentu obrotowego podanych w instrukcji pojazdu.

9. Podłączyć przewód spustowy oleju i zapełnić otwór wlewu oleju czystym olejem silnikowym, jednocześnie powoli ręcznie obracając wirnik.

10. Podłączyć pozostałe elementy do turbosprężarki.

11. Jeśli to możliwe obracać wałem korbowym silnika przez 10-15 sek. bez jego uruchomienia lub uruchomić silnik na kilka sekund, w celu pełnego zalania olejem przewodów i samej turbosprężarki oraz ich odpowietrzenia.

12. Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym nie zwiększając obrotów.

13. Sprawdzić czy wszystkie łączenia instalacji (powietrza, oleju, spalin) są szczelne i wolne od wycieku i przedmuchów.

14. Zatrzymać silnik i ponownie sprawdź poziom oleju.

Wszelkie inne regulacje znajdziesz w:

Regulamin sklepu | Reklamacje | Zwrot / wymiana

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl