Polityka prywatności

Informacje wstępne

Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Kurp prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TURBOSHOP POLSKA Krzysztof Kurp z siedzibą przy ul. Gen. Maczka 5/6, 56-400 Oleśnica, Polska; wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczy Pospolitej Polskiej; NIP: 9111977197, REGON: 021290510, adres poczty elektronicznej: info@turbochargers-shop.com – zwany dalej Administratorem. Administrator, szanuje prawo Użytkowników do prywatności, szczególnie dbając o ochronę ich danych. Stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. W celu zapewnienia pełnej transparentności procesów przetwarzania danych osobowych zapisy niniejszej Polityki określają jakie dane na temat Użytkowników są gromadzone, do czego są wykorzystywane oraz komu mogą być udostępniane. Podstawowym aktem prawnym, zgodnie z którym TURBOSHOP POLSKA Krzysztof Kurp przetwarza dane osobowe Użytkowników jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.

Dane osobowe

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika w ramach serwisu www.pl.turbochargers-shop.com jest niezbędne przy składaniu zamówienia, w celu umożliwienia dostawy towaru. Dodatkowo, w części sklepowej Użytkownik ma możliwość rejestracji, lecz nie jest ona konieczna do dokonania zakupów. Rejestracja umożliwia Użytkownikowi użycie dodatkowych funkcjonalności i korzystania z rabatów. Dane osobowe Użytkowników mogą być również zbierane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w ramach serwisu www.pl.turbochargers-shop.com niezależnie od formy (np. na adres e-mail), przesyłania informacji marketingowych. W przypadku dokonania zakupu lub skorzystania z innych usług oferowanych przez pl.turbochargers-shop.com w ramach rejestracji konta podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W związku z tym dane Użytkowników będą przetwarzane do czasu realizacji zamówienia lub usługi, w celu realizacji obowiązków prawnych (podatkowych – gdy ma to zastosowanie) oraz do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe. W pozostałych przypadkach, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez TURBOSHOP POLSKA Krzysztof Kurp jego danych osobowych w każdym przypadku, w tym dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdą zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w dowolnym momencie odwołać. W związku z tym dane Użytkownika będą przetwarzane przez pl.turbochargers-shop.com do czasu odwołania zgody przez Użytkownika lub do czasu realizacji celu w jakim zostały pozyskane. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Można tego dokonać poprzez kontakt z Administratorem pl.turbochargers-shop.com; info@turbochargers-shop.com. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych dodatkowo można sprostować dane poprzez formularz do edycji profilu użytkownika. Organem nadzoru, do którego Użytkownik ma prawo wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Usunięcie konta użytkownika

Każdy z Użytkowników, który założył konto sklepowe, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, również e-mail zostanie usunięty z bazy danych pl.turbochargers-shop.com Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, Klient będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane.

Komentarze i zapytania Klientów

Dodanie komentarza i przesłanie zapytania do serwisu pl.turbochargers-shop.com nie wymaga przekazania danych osobowych, dlatego zachęcamy do stosowania w tych przypadkach pseudonimu lub tylko imienia. Komentarze umieszczane przez Klientów, będące oceną sklepu (łącznie z wysłanymi na adres e-mail serwisu) stają się własnością firmy TURBOSHOP POLSKA Krzysztof Kurp i mogą zostać użyte w takiej formie lub skróconej, do promocji sklepu lub produktów w nim się znajdujących. Komentarze i zapytania do serwisu nie będą zawierały danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, chyba że Klient wpisał te dane samodzielnie w formularzu dodania komentarza lub zapytania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe umieszczone przez Klientów w komentarzach i zapytaniach. Zobowiązujemy się również nie edytować komentarzy i nie stosować ich w innym kontekście lub do promocji innego produktu – niż było to wolą autora. Opinie wyrażone w komentarzach nadal pozostają opiniami Klientów, a nie Administratora.

Bezpieczeństwo danych

Sklep internetowy pl.turbochargers-shop.com zbudowany jest w oparciu o najnowsze technologie. Przetwarzając dane osobowe stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosuje szyfrowanie połącznia za pomocą certyfikatu SSL. Techniczne i organizacyjne mechanizmy ochrony danych osobowych są dobierane z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu oraz celów przetwarzania i ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze – adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń.

Jakie dane zbieramy

Chcąc skorzystać z niektórych funkcji naszego sklepu, należy się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy o adres e-mail jaki będzie używany przez Klienta w naszym serwisie, hasło, pseudonim oraz dane osobowe lub firmowe (nazwa firmy, adres prowadzonej działalności oraz numer identyfikacji podatkowej). Przed dokonaniem transakcji zakupu towaru w naszym sklepie pytamy Klienta o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV. Każdorazowo minimalizujemy zakres gromadzonych danych prosząc jedynie o te dane, które są niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty w naszym sklepie internetowym automatycznie zapisywany jest numer IP używanego komputera/urządzenia.

Sposób wykorzystywania danych Klientów

Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z celem przetwarzania, o którym są informowani. Zdarza się, że dane są udostępniane innym podmiotom, ale tylko w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania („odbiorcy danych”). Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Klienta pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. Dane Klienta mogą w tym celu zostać przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej oraz firmie przewozowej w celu dostarczenia przesyłki. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowania Użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku, jednak w oparciu o te dane nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje tj. nie będą podlegały profilowaniu. W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Kontakt z Klientem

Klient, który dokonał transakcji zakupu towaru, może otrzymać od nas e-mail lub wiadomość SMS dotyczącą stanu realizacji zamówienia. Możemy również kontaktować się telefonicznie.

Wykorzystanie ciasteczek / Pliki cookies

Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, tabletu itp.). Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do zainteresowań Klienta (np. decydują o treści reklamy, która pojawi się na witrynie). Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony internetowej. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: - sesyjne – znajdują się na urządzeniu do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej, - stałe – pozostają na urządzeniu przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili można je wyłączyć (w opcjach przeglądarki). Ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej. Pliki cookies nie zagrażają systemowi urządzenia Klienta. Wykonują one bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer. Ciasteczka (pliki cookies) mogą zawierać dane osobowe, jeśli zostały umieszczone na naszej witrynie. Takie dane są przez nas skutecznie chronione i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które zostały zaakceptowane (np. przy realizacji zamówienia). Pliki cookies zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych usług. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

Zasady bezpieczeństwa

Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego urządzenia razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z pl.turbochargers-shop.com, do których musi się zalogować, winien wylogować się – aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować jego zasobów lub informacji. Jednocześnie zalecamy wyłączenie automatycznego zapamiętywania haseł w opcjach przeglądarki internetowej. Prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności w udostępnianiu danych, w szczególności swojego hasła, osobom trzecim.

Postanowienia końcowe

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu, a także, w związku z zabezpieczeniem interesu Administratora danych, do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając:

  • z formularza kontaktowego na stronie internetowej,
  • poprzez e-mail: info@turbochargers-shop.com,
  • listownie na adres: TURBOSHOP POLSKA Krzysztof Kurp, ul. Gen. Maczka 5/6, 56-400 Oleśnica, Polska.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl