Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PL.TURBOCHARGERS-SHOP.COM

§1 Słownik pojęć

1. Sprzedawca, Administrator danych, Usługodawca – TURBOSHOP POLSKA Krzysztof Kurp z siedzibą w Oleśnicy, ul. Gen. Maczka 5/6, 56-400 Oleśnica, wpisany do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: NIP 9111977197, REGON 021290510, adres e-mail info@turbochargers-shop.com.

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną https://pl.turbochargers-shop.com za pośrednictwem, którego Kupujący może składać Zamówienia.

3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).

5. Regulamin – niniejszy Regulamin.

6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności turbosprężarki, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

8. Konto klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

9. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, to udostępnienie:

 • treści strony internetowej znajdującej się pod adresem https://pl.turbochargers-shop.com;
 • usługi „Konto klienta”;
 • usługi „Formularz kontaktowy”;
 • usługi „Powiadom o dostępności”;
 • usługi „Potwierdź po VIN”;
 • usługi „Dodawanie opinii o zakupionych produktach”.

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski.

2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§3 Jakość Towarów

1. Nowe turbosprężarki sprzedawane przez Sklep są produktem oryginalnym - fabrycznie nowym, pełnowartościowym, legalnie wprowadzonym na rynek i posiadającym pełną gwarancję producentów na okres 24 miesięcy.

2. Turbosprężarki po regeneracji o statusie „REMAN” sprzedawane przez Sklep są produktem pełnowartościowym, legalnie wprowadzonym na rynek, posiadającym pełną gwarancję sprzedawcy na okres 24 miesięcy.

3. Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych.

§4 Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień w następujący sposób:

 • za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz;
 • przez telefon na numery: 532 722 150, 532 722 151;
 • pocztą elektroniczną (e-mail na adres: info@turbochargers-shop.com).

2. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą.

3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

 • automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożenia Zamówienia za pomocą serwisu Sklepu internetowego) oraz informacjami dotyczącymi praw i obowiązków Kupujących;
 • w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 4 ust. 4 lit. a) Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności.

6. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

7. W związku z faktem, iż wszelkie dokumenty przesyłane do Klienta podczas realizacji Zamówienia zapisywane są w formacie PDF, Kupujący w celu dokonania zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz program umożliwiający przeglądanie plików zapisanych w formacie PDF.

8. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej: potwierdzenia złożenia Zamówienia, faktury zakupu (plik PDF), niniejszego Regulaminu (plik PDF), wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy (plik PDF), wzoru formularza zgłoszenia reklamacji oraz protokołu reklamacyjnego (pliki PDF) w przypadku reklamacji Towaru.

§5 Koszt dostawy

1. Koszt dostawy Towaru na terenie udostępnionych przez Sprzedawcę Krajów (koszty przesyłki) pokrywa Sprzedawca, tj. Kupujący płaci jedynie za zakupiony Towar.

2. Sprzedawca realizuje wysyłkę w następujących krajach:

 • Anglia (UK);
 • Austria;
 • Belgia;
 • Bułgaria;
 • Chorwacja;
 • Czechy;
 • Dania;
 • Estonia;
 • Finlandia;
 • Francja;
 • Grecja;
 • Hiszpania; Nie obejmuje Wysp Kanaryjskich oraz Ceuty i Mellila;
 • Holandia;
 • Irlandia;
 • Litwa;
 • Luksemburg;
 • Łotwa;
 • Niemcy; Nie obejmuje Büsingen 78263 - 78266, RFN;
 • Polska;
 • Portugalia;
 • Słowacja;
 • Słowenia;
 • Szkocja (UK);
 • Szwecja;
 • Walia (UK);
 • Węgry;
 • Włochy; Nie obejmuje Watykanu, San Marino oraz Campione d'Italia 22060; dopłata strefowa w wysokości 60 EUR wysyłki do miejscowości Livigno 23030.

§6 Warunki płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

 • gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem);
 • tradycyjnym przelewem bankowym;
 • przelewem elektronicznym – za pośrednictwem PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań;
 • płatność BLIK – za pośrednictwem PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań;
 • za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, L-2449;
 • kartą płatniczą (Visa, MasterCard, Amercian Express, Maestro) – za pośrednictwem PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań; lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, L-2449.

2. Terminy płatności:

 • w przypadku płatności za pobraniem – w dniu dostarczenia Towaru;
 • w przypadku płatności kartą płatniczą, tradycyjnym przelewem bankowym, przelewem elektronicznym bądź za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego: PayPal – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.

§7 Realizacja Zamówień

1. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane do wysyłki i kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.

2. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia.

3. Status realizacji Zamówienia Kupujący może w każdej chwili sprawdzić na stronie głównej Sklepu w przypadku zarejestrowanego Konta klienta.

4. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5. Informacje o terminie doręczenia przesyłki kurierskiej są ujęte w karcie produktu i podawane w liczbie dni roboczych od daty zawarcia umowy. Termin ten może ulec wydłużeniu, jednak nie dłużej niż do 14 dni roboczych, jeżeli zamówiony Towar sprowadzany jest z magazynu zagranicznego, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

6. Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie elektronicznej i jest on udostępniany Kupującemu w wysyłanej na e-mail wiadomości (plik PDF), o której mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu. Na życzenie Klienta dokument sprzedaży zostanie przesłany za pośrednictwem poczty lub razem z zamówionym towarem; w tym celu prosimy o informację na adres: info@turbochargersshop.com.

§8 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

1. Klient w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem sprawdza, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesłany Towar nie jest uszkodzony:

 • jeżeli odebrana przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia lub zamówiony Towar jest uszkodzony, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu, czy została spowodowana przez Klienta po odbiorze towaru, zaleca się sporządzenie z udziałem przewoźnika (kuriera) protokołu uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu;
 • bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania i otrzymanego Towaru oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.

2. W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. Prawidłowo sporządzony protokół szkody, znacznie usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym w przypadku uznania reklamacji, przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności. Po spisaniu raportu szkody należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem: info@turbochargers-shop.com.

3. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem: info@turbochargersshop.com.

4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji Sprzedawcy poprzez kontakt:

5. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający.

§9 Odstąpienie od umowy ("zwrot" Towaru)

1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub osoby trzeciej, innej niż przewoźnik, a wskazanej przez Konsumenta.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji lub pod na stornie Sklepu pod adresem: https://pl.turbochargers-shop.com/upload/formularz-zwrotu-wymiany.pdf

3. Zwracany Towar musi być w pierwotnej postaci tzn. w stanie technicznym takim, w jakim został doręczony. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach, kiedy stwierdzi się:

 • ślady użytkowania/eksploatacji/montażu;
 • dokonywanie samowolnych przez Konsumenta lub inne nieupoważnione osoby: napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
 • uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne lub celowe uszkodzenia towaru.

4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.

6. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego Towaru.

7. Płatności, o których mowa w ust. 6 powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§10 Gwarancja / Reklamacje

1. Ze względu na specyfikację Towarów objętych gwarancją prace montażowo-diagnostyczne należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym. Warunki gwarancyjne zawarte są również na stronie internetowej pod adresem: https://pl.turbochargersshop.com/warunki-gwarancji

2. Ze względu na charakter Towarów gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
 • uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia produktu;
 • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub parametrami;
 • towary samodzielnie dobrane, przerabiane, naprawiane lub nieprawidłowo montowane.

3. Kupujący może skierować roszczenie z tytułu gwarancji jakości u Sprzedawcy poprzez:

4. Po otrzymaniu zgłoszenia z tytułu reklamacji Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną Kupującemu formularz zgłoszenia reklamacji. Formularz jest również dostępny na stronie Sklepu pod adresem: https://pl.turbochargers-shop.com/upload/formularz-zgloszenia-reklamacji.pdf.

5. Kupujący nie ma obowiązku wypełnienia formularza zgłoszenia reklamacji, jednak poprawne wypełnienie formularza i dołączenie go do reklamowanego Towaru pomaga przyspieszyć proces rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację nie później niż 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego Towaru.

8. Informację o wyniku reklamacyjnym Sprzedający przekaże Kupującemu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej po wykonaniu ekspertyzy gwarancyjnej Towaru.

9. Ekspertyza gwarancyjna jest zakończona stworzeniem protokołu reklamacyjnego, w którym Sprzedawca załącza pełn opis wyniku ekspertyzy reklamowanego Towaru wraz z dokumentacją techniczną oraz decyzją rozpatrzenia reklamacji.

10. Protokół reklamacyjny Sprzedawca wysyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie PDF.

11. Do momentu wydania decyzji reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją tj. dodatkowe koszty transportu, koszty związane z demontażem/montażem Towaru, koszty związane z zatrzymaniem pojazdu oraz wszelkie koszty odszkodowawcze ponosi Kupujący. W przypadku decyzji pozytywnej Kupujący może się ubiegać o zwrot poniesionych kosztów związanych z reklamacją Towaru.

12. Pełen opis przebiegu procesu reklamacji jest dostępny na stronie Sklepu pod adresem: https://pl.turbochargers-shop.com/reklamacje

§11 Reklamacja z tytułu rękojmi

Reklamacje z tytułu rękojmi i niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@turbochargersshop.com

Składającemu reklamację zalecamy podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, ma możliwość przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera, na koszt Sprzedawcy. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą info@turbochargers-shop.com.

4. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się w tym terminie do zgłoszenia uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. Termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji nie dotyczy sytuacji, w której kupującym jest podmiot inny niż konsument (np. przedsiębiorca). W tym przypadku ustawa nie zawiera terminów, które wiązałyby strony, co powoduje dowolność w kształtowaniu stosunku umownego.

Platforma ODR.

Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

§12 Ochrona danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.

3. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

5. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce Polityki Prywatności, dostępnej na stronie Sklepu pod adresem: https://pl.turbochargers-shop.com/polityka-prywatnosci.

§13 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Konto klienta. Na stronach sklepu https://pl.turbochargers-shop.com Użytkownik ma możliwość rejestracji Konta klienta. Rejestracja konta nie jest konieczna dla dokonania zakupów, ale umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności ułatwiających dokonywanie zakupów. Na funkcjonalność Konta klienta składa się:

 • podgląd statusu realizacji zamówień,
 • możliwość zapisania danych adresowych do wysyłki towaru, tak aby uniknąć konieczności wypełniania formularza zamówienia z danymi dotyczącymi wysyłki towaru przy każdym kolejnym zakupie w Sklepie internetowym,
 • dostęp do historii zamówień danego Użytkownika,
 • dostęp do faktur,
 • dostęp do edycji danych teleadresowych w złożonym zamówieniu.

W celu rejestracji Konta klienta Użytkownik zobowiązany jest podać aktywny adres e-mail. Użytkownik może podać również dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dane firmowe. Podanie tych danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak ułatwia i przyspiesza zakupy w Sklepie internetowym. Użytkownik w każdym czasie może usunąć Konto klienta. W celu usunięcia Konta klienta należy wysłać wiadomość z adresu e-mail do niego przypisanego, na Adres elektroniczny, z żądaniem usunięcia konta. Po otrzymaniu wiadomości email z żądaniem usunięcia Konta klienta, zostanie ono usunięte niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po realizacji aktywnych zamówień złożonych przez Użytkownika w Sklepie internetowym.

2. Formularz kontaktowy. Formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu umożliwia kontakt z Usługodawcą poprzez wiadomości e-mail. Do skorzystania z formularza kontaktowego konieczne jest podanie adresu e-mail.

3. Powiadom o dostępności. Formularz, za pomocą którego Użytkownik wyraża zainteresowanie Towarem niedostępnym w stanie magazynowym Sklepu. Do skorzystania z formularza konieczne jest podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie, gdy Towar będzie dostępny w Sklepie.

4. Potwierdź po VIN. Formularz, za pomocą którego Użytkownik wyraża zainteresowanie Towarem wystawionym w Sklepie i chciałby potwierdzić jego zastosowanie do swojego pojazdu. Do skorzystania z formularza konieczne jest podanie imienia, adresu e-mail oraz prawidłowego numeru nadwozia pojazdu (VIN). Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za błędne dopasowanie Towaru według przesłanego numeru nadwozia (VIN) pojazdu przez Użytkownika. Problem taki może pojawić się w przypadku:

 • wcześniejszej wymiany/modyfikacji silnika,
 • wcześniejszej wymiany/modyfikacji turbosprężarki,
 • błędnych informacji w oprogramowaniu Usługodawcy.

5. Dodawanie opinii o zakupionych produktach. Użytkownik, który zakupił produkty w Sklepie internetowym może uzupełnić formularz opinii o produkcie zawierający jego ocenę. Link prowadzący do formularza jest wysyłany na adres podany podczas składania zamówienia. Do uzupełnienia formularza wymagane jest wskazanie autora opinii. Autor może zostać określony w dowolny sposób, tj. Użytkownik może wskazać swoje imię, nazwisko lub pseudonim.

6. Udostępnienie strony WWW. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu wyświetlania zawartości strony https://pl.turbochargers-shop.com oraz wszystkich podstron znajdujących się w ramach tego adresu internetowego.

§14 Warunki zawierania i rozwiązywania umów świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Udostępnienie strony WWW – umowa zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia zawartości strony internetowej, a rozwiązana z chwilą zaprzestania jej wyświetlania przez Użytkownika.

2. Konto klienta – umowa zostaje zawarta z chwilą założenia Konta klienta. Założenie Klienta wymaga akceptacji niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu dostępnej pod adresem https://pl.turbochargers-shop.com/polityka-prywatnosci. Umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta klienta na żądanie Użytkownika.

3. Formularz kontaktowy – umowa zostaje zawarta w momencie wypełnienia wszystkich pól formularza i jego przesłaniu. Przesłanie formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu, Polityki Prywatności Sklepu dostępnej pod adresem https://pl.turbochargers-shop.com/polityka-prywatnosci oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania odpowiedzi na zapytanie przez Usługodawcę. Umowa wygasa po zakończeniu kontaktu zwrotnego przez Usługodawcę.

4. Powiadom o dostępności – umowa zostaje zawarta w momencie wypełnienia wszystkich pól formularza i jego przesłaniu. Przesłanie formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu, Polityki Prywatności Sklepu dostępnej pod adresem https://pl.turbochargers-shop.com/polityka-prywatnosci oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania odpowiedzi na zapytanie przez Usługodawcę. Umowa wygasa po zakończeniu kontaktu zwrotnego przez Usługodawcę.

5. Potwierdź po VIN – umowa zostaje zawarta w momencie wypełnienia wszystkich pól formularza i jego przesłaniu. Przesłanie formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu, Polityki Prywatności Sklepu dostępnej pod adresem https://pl.turbochargers-shop.com/polityka-prywatnosci oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania odpowiedzi na zapytanie przez Usługodawcę. Umowa wygasa po zakończeniu kontaktu zwrotnego przez Usługodawcę.

6. Dodawanie opinii o zakupionych produktach – umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania uzupełnionego formularza Usługodawcy. Do przesłania formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu dostępnej pod adresem https://pl.turbochargers-shop.com/polityka-prywatnosci. Umowa wygasa z chwilą zamieszczenia przez Usługodawcę w ramach odpowiedniej podstrony internetowej https://pl.turbochargers-shop.com opinii o zakupionym Towarze.

§15 Informacje techniczne oraz ochrona danych osobowych usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Posiadanie oprogramowania
  • Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies,
  • Mozilla Firefox w wersji 45 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies,
  • Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies,
 • Posiadanie ekranu o minimalnej szerokości 320 pikseli.
 • Urządzenie, z którego korzysta Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu.
 • W przypadku usług wymienionych Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty email.

2. Usługodawca dokłada staranności, aby zabezpieczyć dane osobowe Użytkowników przed ich pozyskaniem przez osoby trzecie oraz ich nieuprawnioną modyfikacją. Połączenia, w trakcie których przesyłane są dane osobowe Użytkownika szyfrowane są protokołem SSL. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w pamięci serwerów Usługodawcy w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu realizacji transakcji oraz procesu wysyłki i nie są udostępniane podmiotom trzecim, oprócz przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym regulaminie.

4. Dane osobowe w postaci danych adresowych są udostępniane firmie dokonującej doręczeń towarów zakupionych w sklepie.

5. Dane służące do realizacji płatności elektronicznej zostaną przekazane firmie płatniczej zajmującej się realizacją płatności z wykorzystaniem kart kredytowych lub płatniczych.

§16 Zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści:

 • Powodujących zakłócenie pracy systemu teleinformatycznego Usługodawcy;
 • Bezprawnych, niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym treści naruszających dobra osobiste osób trzecich bądź naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne i dobre obyczaje.

2. Usługodawca usuwa treści bezprawne zamieszczone przez Użytkownika w ramach Sklepu internetowego.

3. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z niniejszym regulaminem.

4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług zgodnie z niniejszym regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§17 Postępowanie reklamacyjne usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Reklamacje należy składać w formie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy bądź w formie pisemnej na adres: TURBOSHOP POLSKA Krzysztof Kurp, ul. Gen. Maczka 5/6, 56-400 Oleśnica, Polska.

2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Usługodawcę.

§18 Zmiana regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sklep Internetowy może zmienić niniejszy regulamin z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się okoliczności wynikające ze zmiany:

 • funkcjonalności sklepu internetowego,
 • obowiązujących przepisów prawa,
 • profilu działalności Usługodawcy,
 • świadczonych usług.

2. Zmiana regulaminu następuje poprzez wypowiedzenie jego dotychczasowych warunków za pomocą wiadomości e-mail skierowanej do zarejestrowanych Użytkowników na adres wskazany w trakcie rejestracji Konta klienta. Wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu Sklep Internetowy przesyła nową treść Regulaminu. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni.

§19 Pozasądowe rozwiązywanie sporów usług drogą elektroniczną

Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.

§20 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu pod adresem https://pl.turbochargers-shop.com/regulamin.

4. Platforma ODR - Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl